HS Jakt & Landskaps Service

            

 

 

 

HS Jakt & Landskapsservice erbjuder samma tjänster på konsultnivå som Ni kan få och förvänta Er att en anställd yrkesjägare utför. Vår verksamhet kan även utgöra ett komplement till eventuell befintlig jaktförvaltning på Er egendom. Vi arbetar på timme, dag, vecka, månad eller projektarvode, helt efter Era önskemål.

 

Exempelvis utförs:

 

Jaktförberedelser som passröjning, tornbyggnad och drevplanering.

 

Jaktledning: Med van hand styr vi jakterna och ser till så att skyttar och hundförare alltid får klara besked och hamnar rätt under dagen. Erfarenhet finns från ca 500 dagar som jaktledare.

 

Viltvård: Vi sköter och vårdar marken och viltet efter Era önskemål med utfodring, foderskapande åtgärder, planering, etablering och skötsel av viltåkrar, viltplanteringar och viltvatten.

 

Vilthantering: Efter en lång jaktdag är det skönt att slippa ta hand om det fällda viltet. Vi ordnar så att viltet kommer till slakteri eller vilthandlare för försäljning eller egen konsumtion.

 

Hundförare och eftersök: Vi håller ett stort antal hundar av varierande typ för att kunna uppfylla de önskemål och krav på drivande, ställande, stötande och apporterande hundar av hög kvalité som våra uppdragsgivare vill ha. Kontakt finns med ett stort antal erfarna och kunniga hundförare som kan användas vid jakter där många och effektiva hundar med förare behövs. Givetvis har vi erfarna och bra hundar till de eftersök som kan uppstå på Era marker antingen vid jakt eller vid viltolyckor i trafiken.

 

EU-stöd och ansökningar: God erfarenhet och kunskap i användandet av EU`s-miljö- och energistöd inom viltvårdsområdet. Personliga kontakter med Länsstyrelse och Naturvårdsverk finns, vi skriver och uppdaterar skyddsjaktsansökningar och andra dispenser som Ni kan ha behov av.

 

Jaktförmedling: Genom åren har vi skapat ett stort kontaktnät av intresserade köpare till olika jaktarrangemang, här finns både svenska och utländska kunder. Kontakter finns även med jaktresebyråer. Vi kan förmedla alla typer av jakt, sköta bokningar, ta emot kunder och guida efter trofédjur.

 

Utsättning av vilt: Vilt av högsta kvalitet för utsättning erbjudes. Givetvis så sköter vi utsättning, fodring och skötsel om Ni så önskar.

 

Detta är några av de saker som Ni kan få hjälp med. Jakt och viltvård är ett stort område med många olika intressen. Då vi har en bred och allsidig grund med många års erfarenhet, så åtar vi oss de flesta uppdrag. Vid behov kan även arbete inom skog, lantbruk, park och trädgård åtas.

 

Vi är alltid lyhörda för Era önskemål och idéer, tummar aldrig på säkerhet, etik och moral, både mot jägare och vilt.

 

Hoppas att Ni finner vårt företag intressant som en samarbetspartner för Er fortsatta jakt- och viltförvaltning.

 

 

 

 

 

 

YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use